Изграждане на локални и безжични мрежи

Услугите, които предлагаме във връзка с изграждането на локални мрежи:

 • Запознаване с нуждите и възможностите на клиента;
 • Запознаване с наличните планове, скици и чертежи на помещенията, както и оглед на последните;
 • Замервания и предварителни изчисления на необходимите материали и оборудване;
 • Обособяване на различни варианти, съобразени както с техническите предпоставки, така и с нуждите и възможностите на клиента;
 • Изготвяне на оферта, включваща всички възможни варианти на изпълнение, материали и оборудване;
 • След избор на вариант от клиента, проектиране на мрежата и набавяне на всички необходими компоненти и материали;
 • Полагане на кабели, монтиране на комуникационни шкафове, панели, розетки, разпробиване на стени;
 • Монтиране и свързване на съществуващите и нови възли - работни станции и сървъри, суичове и хъбове,рутери, точки за достъп, периферни устройства - принтери и скенери;
 • Настройка и интегриране в мрежата на всички устройства и тестване на преносната среда.

Цените за окабеляване зависят от сложността на изпълнение - брой мрежови възли, използвани канали, розетки, архитектура на помещенията и др. При по-мащабно окабеляване, цената намалява. Ние ще осигурим на преференциални цени и монтираме всички необходими материали като канали, розетки, букси, панели и т.н. Разбира се вие може да ги набавите както от нас, така и от друг доставчик.

През последните години, безжичните мрежи(wireless) се радват на особена популярност. Предимството им пред кабелните мрежи е очевидно - липса на кабели. За много хора недостатъците им обаче остават скрити:

 • По-ниска скорост, особено в рамките на една LAN мрежа с голям пренос на информация;
 • По-ниска надежност;
 • Влияние oт обкръжението, наличие на смущения;
 • Много ниско ниво на сигурност, особено при неправилна настройка и лоша култура на потребление.

В повечето случаи, безжичните мрежи интегрират wireless устройства към съществуваща кабелна мрежа и разрастващото се приложение на преносимите компютри ги прави поне частично задължителни. В тази връзка, "АЙ БИ Компютърс" предлага на своите клиенти компютърни услуги, свързани с безжични мрежи в следните направления:

 • Инсталация и настройка на рутери с интерфейс за връзка с интернет - масово използваните напоследък "безжични рутери";
 • Инсталация и настройка на безжични маршрутизатори и точки за достъп(access points) за връзка с други кабелни и безжични мрежи;
 • Интеграция и настройка на различни устройства - преносими компютри, джобни компютри и мобилни телефони, принтери, IP камери и др.;
 • Добавяне и инсталиране на pci карти или usb устройства за безжична мрежа;
 • Оценка на нивото на риск за сигурността на предаваните данни и избор на подходяща защита.

За приблизителна цена, изпратете ни ръчна скица на вашите помещения с обозначени точки за всички устройства, които ще бъдат свързани в мрежата, размери и тип на помещението.

За да получите повече информация използвайте контактната форма или се обадете на посоченитe телефони тук.